CZK
Počet položek: 0 0 CZK

Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 Provozovatel: Václav Malec

 Sídlo a kontaktní adresa: Pražského povstání 719/29, 148 00 Praha 4

  IČO: 49390937         DIČ: CZ7305220252

Zapsán: Úřad městské části Praha 4

Tel: 773 500 957 

 E-mail: obchod@dozodo.cz

odpovědná osoba: Jitka Malcová

(dále jen „prodávající“)

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.dozodo.cz (dále je „internetový obchod“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy.        


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.0..  Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.dozodo.cz jsou závazné.

1.1. K uzavření objednávky si vyberete zboží, řádně vyplníte objednávkový formulář a objednávku odešlete.

1.2. Věnujte pozornost při vyplňování dodacích údajů. Po odeslání objednávky není možné měnit fakturační údaje.

1.3.. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou automatického potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího,  reklamační protokol a formulář pro výměnu zboží.

 1.4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. 

1.5. Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek, reklamačního protokolu a formuláře pro výměnu zboží.

1.6. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky údaje v objednávce zkontrolovat a případně je opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

1.7. Kupující má právo zrušit objednávku až do okamžiku předání objednávky přepravní službě. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

1.8..V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

1.9.. Internetový obchod si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku.

Nákup zboží do 250,-Kč včetně DPH (bez poštovného) je možný POUZE po platbě předem na účet.

 

 3. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

 Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží (ale jen v případě, že zboží již nebylo odesláno).
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na bankovní účet. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží NA ADRESU FIRMY. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní,  nejlépe v původním nepoškozeném obalu (nepopsané, zalepené lepící páskou). Zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na  dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobul(dle § 1837 písmeno d, dle Občanského zákoníka č.89/2012 Sb.).

Postup při vracení zboží v zákonné lhůtě: 

1Kkontaktujte nás e-mailem, příp. písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy.

2) Uveďte číslo objednávky, celé jméno a datum nákupu zboží.

3) Uveďte číslo účtu pro vrácení peněz.

4) poté zašlete zboží zpět na adresu e-shopu (uvedenou na faktuře nebo v kontaktech na stránkách e-shopu). Zboží nelze zaslat na dobírku (takto zaslané zboží nebude převzato) ani balíkem na poštu.  K zaslání využijte, prosím, služeb České pošty - doporučená zásilka, cenný balík, balík do ruky apod., nebo jinou přepravní společností  (je nutné, aby e-shop Vámi vybraná přepravní společnost avizovala o termínu doručení: (SMS nebo e-mailem)).

 Nezasílejte zboží obyčejně, tento typ zásilek není evidován a není pojištěn. Za zásilky zaslané obyčejně nenese prodejce žádnou odpovědnost. 

Korkáče při zpětném odeslání vkládejte do krabice vždy podrážkou k sobě. Barevné pásky mohou obarvit stélku. 

4Výměna zboží

1) Zašlete zboží zpět na adresu internetového obchodu ( uvedená na faktuře nebo v kontaktech na  stránkách e-shopu) (je nutné, aby internetový obchod Vámi vybraná přepravní společnost avizovala o termínu doručení: (SMS nebo e-mailem)).

2) K zásilce přibalte doprovodný dopis, za jaký typ a jakou velikost požadujete zboží vyměnit

3) Bude-li požadované zboží k výměně skladem, bude odesláno ihned po přijetí zboží k výměně.

    Nebude-li požadované zboží k výměně skladem, bude odesláno ihned po naskladnění a přijetí zboží k výměně.

   

 PŘI VÝMĚNĚ ZBOŽÍ  SI OBJEDNATEL HRADÍ  POŠTOVNÉ ZA ZASLÁNÍ  ZBOŽÍ K VÝMĚNĚ DO  E-SHOPU. Při PRVNÍ výměně hradí zpětné poštovné dodavatel, další výměnu si zpětné poštovné již  hradí kupující.  

   

5. Záruční doba

Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná.  Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

 Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí 

  - záruční doba obuvi

Záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy.
Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba.
To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost kratší než záruční doba.

6. Reklamace

- bude doručena kupujícím na adresu sídla provozovny (uvedena na faktuře i v kontaktech). K reklamovanému zboží vložte průvodní dopis s detailně popsanou vadou důvodem k reklamaci a fakturu za zboží (postačí číslo objednávky).

- za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujicího reklamované zboží. 

- po přijetí reklamovaného zboží na adresu prodejce je odesláno potvrzení o přijetí reklamace do 3 (tří) pracovních dnů.

- reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se internetový obchod s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě.

 - poštovné, při případné reklamaci, si klient hradí sám.

7. Nepřevzetí zásilky

Kupující je o odeslání zásilky informován e-mailem, ví tedy, že má zásilku očekávat.  Kupující je taktéž informován od zvolené přepravní společnosti o převzetí zásilky do přepravy. V e-mailu Vám poskytujeme také odkaz na sledování pohybu Vaší zásilky. 

Pokud si objednáte zboží na dobírku a zásilku si nepřevezmete, porušíte tím níže zmíněný zákon.
§ 2118 zákona č. 89/2012 Sb. - Povinnosti kupujícího 
"Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Opakované zaslání: pokud zákazník zásilku zaslanou z e-shopu nepřevezme a ta se vrátí se zpět do e-shopu -  s nezaplaceným zbožím / se zaplaceným zbožím - zákazník internetovému obchodu musí uhradit poštovné znovu!

Opětovně si zákazník objedná a marné poštovné z nevyzvednuté zásilky ještě neuhradil – bude mu odesláno po platbě předem a po uhrazení poštovného z nevyzvednuté objednávky

8. Ochrana osobních dat:
Bereme na vědomí Vaše soukromí. Zavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nám v objednávce budou použity pouze pro účely vyřízení odeslané objednávky a doručení zboží. Kupující souhlasí s použitím zadaných údajů pro účely odeslané objednávky a doručení zboží.

9. Řešení sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Zákazníkům, kteří objednávají přes Seznam.cz oznamujeme, že jsou tomuto portálu poskytovány jejich e-maily a to z důvodu a za účelem zasílání dotazníku spokojenosti. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.