CZK
Počet položek: 0 0,- CZK

Ochrana osobních údajů

K vyřízení Vašich objednávek je nutné znát některé Vaše osobní údaje - fakturační adresa, doručovací adresa, e-mail a telefon popřípadě IČO a DIČ.dále společně jen jako "osobní údaje").

Tyto Vámi poskytnuté osobní údaje neposkytujeme dál, kromě přepravní služby za účelem bezproblémového doručení Vaší zásilky.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Data neregistrovaných zákazníků uchováváme pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky.

Data registrovaných zákazníků uchováváme  za účelem vyřízení Vaší objednávky  a vyššího komfortu při opětovném nakupování.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Pakliže budete požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z naší databáze odstraněny, Váš požadavek zašlete na naší e-mailovou adresu dozodo@obchod.cz. Vaše osobní údaje budou ihned odstraněny z naší databáze. V případě další objednávky pak budete nakupovat jako neregistrovaný zákazník nebo se můžete opětovně zaregistrovat.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Václav Malec prohlašuje, že s vašimi osobními daty bude nakládat v souladu se zněním zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků.
Potřebujete poradit ? Ochrana osobních údajů

 

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací