CZK
Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel: Václav Malec

Sídlo a kontaktní adresa: Pražského povstání 719/29, 148 00 Praha 4

 IČO: 49390937         DIČ: CZ7305220252

Zapsán: Úřad městské části Praha 4

 

Tel: 773 500 957 

 E-mail: obchod@dozodo.cz

odpovědná osoba: Jitka Malcová

 (dále jen „prodávající“)

 1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.dozodo.cz (dále je „internetový obchod“).

 1.3. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy.        

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1.0. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.dozodo.cz jsou závazné.

 1.1. K uzavření objednávky si vyberete zboží, řádně vyplníte objednávkový formulář a objednávku odešlete.

 1.2. Věnujte pozornost při vyplňování dodacích údajů. Po odeslání objednávky není možné měnit fakturační údaje.

 1.3.. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou automatického potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího, formulář pro odstoupení od smlovy ve 14-denní lhůtě, reklamační protokol a formulář pro výměnu zboží.

Výše uvedené formuláře jsou též ke stažení na konci těchto obchodních podmínek (není Vaší povinností tyto formuláře využít).

 1.4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. 

 1.5. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky údaje v objednávce zkontrolovat a případně je opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

 1.6. Kupující má právo zrušit objednávku až do okamžiku předání objednávky přepravní službě. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

 1.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 1.8. Internetový obchod si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku.

Nákup zboží do 250,-Kč včetně DPH (bez poštovného) je možný POUZE po platbě předem na účet.

3. Odstoupení od smlovy - vrácení zboží do 14 dnů 

 Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží (ale jen v případě, že zboží již nebylo odesláno).
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na bankovní účet. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží NA ADRESU FIRMY. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu (nepopsané, zalepené lepící páskou). Zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na  dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobul(dle § 1837 písmeno d, dle Občanského zákoníka č.89/2012 Sb.).

Postup při vrácení zboží v zákonné lhůtě:


1) Kontaktujte internetový obchod e-mailem, příp. písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy

2) Uveďte číslo objednávky, celé jméno a datum nákupu zboží

3) Uveďte číslo účtu pro vrácení peněz

4) Poté zašlete zboží zpět na adresu internetového obchodu (je uvedena na faktuře i v kontatech na stránkách internetového obchodu (www.dozodo.cz). Zboží zpět internetovému obchodu nelze zaslat na dobírku (takto zaslané zboží nebude převzato). K zpětnému zaslání využijte prosím služeb České pošty nebo jinou přepravní společnost, ale je nutné, aby internetový obchod Vámi vybraná přepravní společnost informovala o termínu doručení (SMS nebo e-mailem).

Formulář pro odstoupení od smlovy ve 14 - denní lhůtě je ke stažení na konci těchto obchodních podmínek (není Vaší povinností tento formulář využít).


4Výměna zboží

1) Zašlete zboží zpět na adresu internetového obchodu ( je uvedená na faktuře nebo v kontaktech na  stránkách e-shopu - je nutné, aby internetový obchod Vámi vybraná přepravní společnost avizovala o termínu doručení: (SMS nebo e-mailem)).

 2) K zásilce přibalte doprovodný dopis, za jaký typ a jakou velikost požadujete zboží vyměnit

 3) Bude-li požadované zboží k výměně skladem, bude odesláno ihned po přijetí zboží k výměně.

 Nebude-li požadované zboží k výměně skladem, bude odesláno ihned po naskladnění a přijetí zboží k výměně.

PŘI VÝMĚNĚ ZBOŽÍ  SI KUPUJÍCÍ HRADÍ  POŠTOVNÉ ZA ZASLÁNÍ  ZBOŽÍ K VÝMĚNĚ DO  E-SHOPU. Při PRVNÍ výměně hradí zpětné poštovné prodávající, další výměnu si zpětné poštovné již  hradí kupující.  

Formulář pro výměnu zboží je ke stažení na konci těchto obchodních podmínek (není Vaší povinností tento formulář využít). 

   

5. Záruční doba

 Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná.  Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.

Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí 

 

1.0. Záruční doba obuvi

Záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy.

Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba.

To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost kratší než záruční doba.

 6. Reklamace

1.0. Bude doručena kupujícím na adresu sídla provozovny (uvedena na faktuře i v kontaktech). K reklamovanému zboží vložte průvodní dopis s detailně popsanou vadou důvodem k reklamaci a fakturu za zboží (postačí číslo objednávky).

 1.1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujicího reklamované zboží. 

 1.2.  Po přijetí reklamovaného zboží na adresu prodejce je odesláno potvrzení o přijetí reklamace do 3 (tří) pracovních dnů.

 1.3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se internetový obchod s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě.

 1.4. Poštovné, při případné reklamaci, si klient hradí sám.

Reklamační protokol je ke stažení na konci těchto obchodních podmínek (není Vaší povinností tento formulář využít).

7. Nepřevzetí zásilky

Kupující je o odeslání zásilky informován e-mailem, ví tedy, že má zásilku očekávat. Kupující je taktéž informován od zvolené přepravní společnosti o převzetí zásilky do přepravy. V e-mailu Vám poskytujeme také odkaz na sledování pohybu Vaší zásilky. 

Pokud si objednáte zboží na dobírku a zásilku si nepřevezmete, porušíte tím níže zmíněný zákon.

§ 2118 zákona č. 89/2012 Sb. - Povinnosti kupujícího 
"Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Opakované zaslání: pokud zákazník zásilku zaslanou z e-shopu nepřevezme a ta se vrátí se zpět do e-shopu -  s nezaplaceným zbožím / se zaplaceným zbožím - kupující internetovému obchodu musí uhradit poštovné znovu!

Opětovně si zákazník objedná a marné poštovné z nevyzvednuté zásilky ještě neuhradil – bude mu odesláno po platbě předem a po uhrazení poštovného z nevyzvednuté objednávky

 8. Ochrana osobních dat

Bereme na vědomí Vaše soukromí. Zavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nám v objednávce budou použity pouze pro účely vyřízení odeslané objednávky a doručení zboží. Kupující souhlasí s použitím zadaných údajů pro účely odeslané objednávky a doručení zboží.

 

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Zákazníkům, kteří objednávají přes Seznam.cz oznamujeme, že jsou tomuto portálu poskytovány jejich e-maily a to z důvodu a za účelem zasílání dotazníku spokojenosti. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

 

 

 

  

Soubory ke stažení
Odstoupení od smlouvy ve 14-denní lhůtě - formulář.pdf307 kB
Výměna zboží - formulář.pdf252 kB
Reklamační protokol.pdf239 kB

Potřebujete poradit ? Obchodní podmínky

 

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací